Instalacja fotowoltaiczna dla firm - korzyści:

Fotowoltaika dla firm- działa w oparciu o jeden z najskuteczniejszych sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii tj pozyskiwania prądu ze słońca. Panele fotowoltaiczne zmieniają energię słoneczną w energię elektryczną, którą można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać. Dzięki instalacji fotowoltaicznej można stać się nie tylko odbiorcą, ale także producentem prądu.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA FIRM


Fotowoltaika dla firm to rentowność kapitału 25%

 

Opłacalność inwestycji

Zależnie od zainstalowanej mocy, ilości energii wyprodukowanej, wykorzystywanej lub sprzedawanej, można obliczyć stopę zwrotu z inwestycji, rentowność i zysk. Dla przykładu zakładając koszt jednostkowy instalacji na poziomie 3200zł netto za każdy 1 kWp mocy dla systemu fotowoltaicznego o mocy 100kWp zwrot kształtuje się według założeń:

  • koszt zakupu 1 kWp energii z energetyki zawodowej - 0,62 zł netto ( łączna suma składników zmiennych dla taryf(11)
  • zakładany wzrost ceny energii elektrycznej-3%
  • średni koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kWp- 320 000 netto
  • wartość amortyzacji instalacji (19% jej wartości)- 60 800 zł netto
  •  wartość instalacji(koszt zakupu minus wartość amortyzacji)- 259 200 zł netto
  • współczynnik produktywności instalacji- 1000kEh/kWp
  • spadek produktywności instalacji- 0,5% rok
Image

Zwrot inwestycji następuje po 4 latach:

Zwrot inwestycji nastęouje po 4 latach od jej uruchomienia, dlatego należy zadbać, by komponenty użyte do jej realizacji posiadały jak najdłuższą gwarancję. Żywotność instalacji fotowolltaicznej Solartime Sp.z.o.o. określana jest na 30 lat.

Image

Rentowność instalacji fotowoltaicznej

System fotowoltaiczny Solartime Sp.z.o.o. to praktyczna inwestycjam która nir tylko będzie praktycznym sposobem na znalezienie dodatkowych kosztów, zmniejszających podstawę opodatkowania, ale też rozwiązaniem przynoszącym długofalowe zyski.

Image

Przy zainstalowaniu 20 kWp instalacja po 30 latach eksploatacji i produkcji prądu zarobi 478 294 zł, a przy zainstalowaniu 100 kWp zysk może wynieść nawet 2 391 471 zł. Należy jednak pamiętać, że stopa zwrotu z inwestycji zależy od wielkości zużycia energii.

Systemy fotowoltaiczne Solartime to najlepsza inwestycja dostęna na rynku!

Rentowność nawet do 25% w skali roku

Czysty zysk po 4 latach

Napisz i odbierz audyt!

Proszę wpisać imię i nazwisko
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę wpisać numer telefonu
Wpisz kod pocztowy
Proszę uzupełnić treść wiadomości.
Nieprawidłowe dane